מאמרים

מאמרים מחקריים מקצועיים בנושאי אמפתיה והשפעתה של דניאלי בתחום הרפואי בסביבת בתי החולים וקטעים מן העיתונות בנושא